Nhà sáng chế

Liên hệ

Địa chỉ:
Phòng Khoa học& Công nghệ - Ban Khoa giáo - Đài truyền hình Việt Nam - 43 Nguyễn chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Những điều cần biết

Bạn định đăng ký tham gia Chương trình NHÀ SÁNG CHẾ (“Chương trình”) của đài truyền hình Việt Nam. Nếu bạn được chọn tham gia Chương trình, bạn cần xem xét phần thông tin quan trọng dưới đây.

Đọc thêm >>

Đơn vị tổ chức